Vážení čtenáři,
právě čtete květnové vydání měsíčníku Zpravodaj pro rok 2023. Na následujících stranách Vás informujeme o účasti na výstavách a konferencích, kde nás můžete navštívit. Od 11. do 14. května se účastníme tradiční výstavy pro domácí kutily a zahrádkáře v Českých Budějovicích. Ve dnech 17. – 19. května se zúčastníme komunálního veletrhu na výstavišti Flora Olomouc a 61. ročníku kongresu SKS pořádaného v hotelu Frymburk. Tématem měsíce jsou nebezpečné látky a řešení pro jejich skladování a produkty pro nakládání s nebezpečnými odpady.

VÝSTAVY A VELETRHY

hobby_2023_01
Místo konání:
VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
- celý areál výstaviště

Datum konání:
11. 5. 2023, 9:00 – 14. 5. 2023, 17:00

Budeme se na Vás těšit na tradiční výstavě pro domácí kutily a zahrádkáře, kde Vás seznámíme se sortimentem pro dům a zahradu z nabídky společnosti Meva. Výstava Hobby je 2. největší výstavou na jihu Čech.
 

komun_ln_veletrh_2023

Místo konání:
Výstaviště Flora Olomouc

Datum konání:
17. – 19. května 2023

Přijďte nás navštívit na celostátním veletrhu s doprovodným programem určeným pro osoby s rozhodovací schopností a odborníky z řad měst a obcí včetně příspěvkových organizací a spolků, které jsou jimi zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na jejich rozpočet.

sks_01

Místo konání:
Wellness Hotel Frymburk

Datum konání:
17. – 19. května 2023

Těšíme se na Vás na 61. Kongresu SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB, kde Vám představíme produkty v oblasti komunálních služeb a pro hospodaření s odpady.SLEVA NA SKLADOVÉ KONTEJNERY ŘADY STANDARD

skladov_kontejnery_blueline_1

TÉMA MĚSÍCE - SBĚR A SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

nebezpecne_latky_nadobyPod pojmem „nebezpečná látka“ si každý může představit něco jiného. Nebezpečné látky jsou však vymezeny v zákoně, jako látky a věci, které mohou představovat riziko. Hovoříme o rizikách, která mohou ohrozit osoby, zvířata a věci nebo životní prostředí. Druhů nebezpečných látek je mnoho, nicméně mezi ty nejznámější můžeme zařadit hořlaviny, chemikálie nebo vodu ohrožující látky.

Skladování

Co bude skladováno, kde a v čem? To jsou otázky, na které si musí každý odpovědět. Je velký rozdíl, zda se bude skladovat malé množství chemikálií pro provoz mycí linky nebo stovky litrů hořlavých kapalin. Každá látka má nějaké vlastnosti, které musí být respektovány a zařídit pro ně vhodné skladování. Ke zjištění, jak látku skladovat pomůže tzv. bezpečnostní list. Pro malé množství chemikálií může být dostačující bezpečnostní skříň s policemi a úkapovou vanou. Zatímco pro velké množství nebezpečných látek již bude zapotřebí patřičně vybaveného skladu. Místo skladování by mělo být vždy dostatečně odvětrávané a v případě budov musí být zajištěna požární ochrana, umístění vhodně vybavené lékárny atd.

Skupenství skladované látky

Ke vhodnému skladování nebezpečných látek je nutné znát nejenom toxicitu, výbušnost, hořlavost a další aspekty látky, ale také jejich skupenství. To rozlišujeme podle toho, zdali se jedná o látku pevného, kapalného nebo plynného skupenství. Pro látky pevného skupenství budou vhodné ocelové nebo plastové boxy, zatímco pro kapalné látky ocelové nebo plastové sudy. Nejde však o striktní vymezení obalu pro danou látku, jelikož existují například ocelové sudy s odnímacím víkem vhodné i pro látky pevného skupenství. Důležité je zohlednit i změny skupenství látky při teplotních změnách. Některé pevné látky mohou sublimovat a vytvářet nebezpečné výpary, a proto je v takovém případě nutné zabezpečit dostatečné odvětrávání.

Vlastnosti nebezpečných látek

Je vhodný pro tuto látku plastový nebo ocelový obal? Záleží na povrchové úpravě? Zodpovězení otázky, jaký druh materiálu, pro jakou látku, usnadní tzv. bezpečnostní list konkrétní látky. Bezpečnostní list zohledňuje vhodnost materiálu, popřípadě lze použít tzv. tabulky chemické odolnosti materiálu, nicméně pro bezpečné skladování je zapotřebí zajistit povolení odborně způsobilé osoby. V takovém případě je potřeba vidět místo skladování, vyhodnotit možná rizika a vzít do úvahy možné působení okolních vlivů na skladované látky. Povrchová úprava taktéž hraje roli. Například některé látky reagují s lakovanou ocelí, zatímco žárově zinkovaná ocel představuje dostatečně odolný materiál apod.


nebezpecne_odpady_cz_01