Vážení čtenáři,
Chceme Vás ujistit, že společnosti skupiny Meva zůstávají i nadále otevřeny, tedy nabízíme, vyrábíme a zajišťujeme dopravu na celý náš sortiment. Abychom umožnili bezproblémové překlenutí probíhajícího nouzového stavu se vedení společnosti rozhodlo přijmout preventivní opatření, tak aby nedošlo k výraznému omezení fungování společnosti, ale především aby byla zabezpečena ochrana zdraví zaměstnanců a zákazníků.

Přejeme Vám mnoho zdraví a zachování optimismu, jsme tu pro Vás.
Váš obchodní tým skupiny Meva

PŘIJATÁ OPATŘENÍ SKUPINY MEVA PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU
koronavirus_2

V zájmu ochrany zdraví pracovníků společností skupiny MEVA a vašich související se šířícím se Koronavirem a onemocněním COVID-19 a v zájmu udržení kapacity společností MEVA, přijalo vedení společnosti bezpečnostní a hygienická opatření na dobu neurčitou.


Nařízení související s ochrannou zdraví ve skupině MEVA:
- bylo provedeno informování zaměstnanců ve smyslu ochrany zdraví a dodržování potřebných hygienických úkonů
- krom některých výjimek došlo k vyhlášení zákazu vstupu všem osobám nemající pracovní poměr v rámci společnosti
- omezení pohybu zaměstnanců v areálu na minimum a omezení hromadného sdružování mezi zaměstnanci
- při shledání možných příznaků onemocnění jsou zaměstnanci skupiny MEVA povinni kontaktovat závodního lékaře

telephonePROVOZ SPOLEČNOSTI

Naše prodejní oddělení a obchodní zástupci jsou vám i nadále k dispozici na telefonních číslech a e-mailových adresách, která jsou k nalezení na našich webových stránkách. V souladu s nařízením vlády se omezuje osobní kontakt mezi spoluobčany.
Všichni zaměstnanci skupiny MEVA byly řádně informováni a proškoleni na dodržování hygienických pravidel, tak aby byla zajištěna jak ochrana zaměstnanců, tak i dalších osob s kterými přicházejí do styku.

KONTAKTY

NÁDOBY PRO SBĚR INFEKČNÍCH LÁTEK VE ZDRAVOTNÍCH A SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Společnost Meva-tec s.r.o. dlouhodobě nabízí obaly vhodné do prostředí zdravotnických a sanitárních zařízení.
Upravené provedení plastových nádob a kontejnerů pro sběr infekčního odpadu ve verzi 120 l, 240 l a 660 l objemu.
Chraňte své pracovníky pomocí sběrných míst určených výhradně pro infekční materiál v podobě použitých roušek, rukavic, respirátorů a dalšího odpadu s rizikem infekce.
Další výrobky vhodné pro oblast zdravotnictví naleznete ZDE

cenik_dopravneho

TÉMA MĚSÍCE
 

0005_prakt_01DOPORUČENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY S OHLEDEM NA NÁKAZU COVID-19

Z důvodu snahy o minimalizaci šíření nákazy známé jako COVID-19, vydal Státní zdravotní ústav (SZÚ) doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami jako jsou použité roušky, respirátory, rukavice a další potenciálně infekční odpad v době koronavirové pandemie.


Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19?

1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm a zavažte.
    Následně pytel vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.
2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé nádoby (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
3. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě?

1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte.
    Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé nádoby (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

plusko   Společnost Meva-tec s.r.o. nabízí černé a červené plastové nádoby s možností polepu pro identifikaci nádob s tímto odpadem.


Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19?
0014_0005_0004_01

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako bylo uvedeno v předchozím odstavci. A pokud možno se s žádostí o pomoc s odnosem obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru. Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob, popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu. Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu stanoví obec po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienou). Obce musí zejména informovat obyvatele, jak postupovat při nakládání s uvedeným odpadem.

Ochrana pracovníků svozových společností

Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby pracovníci byli poučeni, jak bezpečně s ním nakládat, jak používat vhodné ochranné pomůcky a jak dodržovat hygienická opatření.

plusko   Pro tyto účely bylo vydáno stanovisko SZÚ, které je k nalezení ZDE.

Potřebujete-li poradit s výběrem nebo máte dotaz na náš výrobek, můžete kontaktovat prodejní oddělení: 
e-mail: prodej@mevatec.cz na tel. čísle 416 823 181.

KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF