Vážení čtenáři, jak již pořadové číslo tohoto vydání ZPRAVODAJE napovídá, rok 2018 se nám blíží ke konci. Zima nám již klepe na dveře a spolu sní poklidná vánoční atmosféra. Neustále se snažíme rozšiřovat sortiment v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí a věříme, že Vám zakončení roku dokážeme zpříjemnit naší zimní zvýhodněnou nabídkou a rozšířit povědomí o ochraně životního prostředí rubrikou téma měsíce. Přejeme Vám všem poklidné prožití vánočních svátků a úspěšné zakončení roku 2018.

                                                                                                                                              Radim Fröhlich

                                                                                                                                          jednatel společnosti

NOVINKY V SORTIMENTU

Rádi bychom Vám blíže představili novinku v oblasti ochrany zdraví při práci. Při zasažení očí nebo těla nebezpečnou látkou může dojít k poranění poleptáním nebo popálením. Jsme přesvědčeni, že vám novinky umožní prohloubit připravenost pracovního prostředí a pomůžou Vám se s těmito nepříjemnými situacemi vypořádat.


 _vyr_49217589_01_nastenna_ocni_bezpecnostni_sprcha_s_rucnim_spoustenim_polypropylen_vyr_49227590_01_nastenna_ocni_bezpecnostni_sprcha_s_rucnim_spoustenim_nerezova_vyr_49237591_01_stojanova_ocni_bezpecnostni_sprcha_s_rucnim_spoustenim_vyr_49257593_01_kombinovana_telni_a_ocni_bezpecnostni_sprcha_s_rucnim_spoustenim

 

 

PROBÍHAJÍCÍ AKCEakce_zima_2018_2019_str2  akce_zima_2018_2019_str1


Abychom dokázali včas reagovat na potřeby zákazníků, snažíme se být stále o krok napřed. Proto jsme si pro vás připravili zimní zvýhodněnou nabídku výrobků pro zimní údržbu komunikací. Věříme, že vám tato nabídka dokáže zlepšit připravenost před nadcházejícími nástrahami zimního období.

Nabídka „ZIMA 2018“ je platná do 15. 1. 2019. 

Nabídkový leták naleznete na webových stránkách MEVA-TEC.

 

Akce na dopravu zdarma při nákupu nad 5 000,- Kč na našem e-shopu pokračuje i v tomto měsíci.

 cenik_dopravneho

 CO JE U NÁS NOVÉHO, CO PLÁNUJEMEden_mal_ch_obc_11_2018_upraveno_

V měsíci listopad jsme se zúčastnili akce „DEN MALÝCH OBCÍ“. Toto tradiční setkání starostů a starostek s představiteli ústředních orgánů státní správy se konalo již po padesáté a my jsme vděční, že jsme mohli být součástí. Dny malých obcí umožňují zúčastněným nabýt nových informací a umožnit sdílení svých zkušeností. Letošní pestrý program byl zaměřený na aktuální témata z oblasti regionálního rozvoje provázaný rozsáhlou výstavní částí s příležitostí představení společností nabízející zajímavé produkty a služby pro komunální sféru. Chtěli bychom Vám poděkovat za vřelé setkání a již se těšíme na naše další shledání.

 

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY A INVENTURA SKLADU

Dovolujeme si vás upozornit, že v době od 21. 12. 2018 od 12:00 do 7. 1. 2019 bude sklad z důvodu Vánočních svátků a inventury uzavřen. V této době nebude možné zboží přijímat ani expedovat. Děkujeme za pochopení a přejeme klidný zbytek roku.    

TÉMA MĚSÍCE

SORBENTY – OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍsorbenty

Pod názvem sorbent je možné si představit nerozpustnou látku, která má za úkol uniklou kapalinu absorbovat. Sorbenty fungují na základě fyzikálních chemických principů, jež se souhrnně nazývají sorpce. K únikům nebezpečných látek může dojít prakticky kdykoliv, ať už při manipulaci s obaly kapalných látek, při nečekaném porušení obalu, ale i při haváriích v provozech nebo například při automobilové nehodě. Sorbenty by proto měli tvořit bezpečnostní balíček ve skladech ale i u zásahových týmů.

SORBENTY Z POHLEDU LEGISLATIVY

Z pohledu legislativy je nakládání s nebezpečnými látkami upraveno poměrně obsáhle. Je doporučeno seznámit se se zákonem č. 167/2008 Sb., o ekologických újmách a její nápravě a zákonem č. 254/200 Sb., o vodách. Únik nebezpečné látky totiž nepředstavuje pouze bezpečnostní riziko, ale také riziko pro životní prostředí. Z důvodu takto závažných dopadů nebezpečných látek je doporučeno striktně dodržovat platnou legislativou, přičemž sorbenty tvoří důležitou část legislativní úpravy pro případ havárií.

DĚLENÍ SORBENTŮ

Obecně se sorbenty dělí na textilní a sypké. V drtivé většině tak hovoříme o sorbentech v pevném skupenství. Úkolem obou typů sorbentů je pojmout uniklou látku a znečištěný povrch osušit.

Textilní sorbenty – se na našem trhu vyskytují nejčastěji v provedení tzv. hadů, rohoží, koberců popřípadě i polštářů. Textilní sorbenty se dále dělí dle určení na hydrofobní, chemické a univerzální. Hydrofobní sorbenty jsou vyráběny v bílém provedení a jsou charakteristické tím, že nepřijímají vodu a na vodní hladině plavou. Chemické sorbenty jsou vyráběny v barvě růžové a jejich úkolem je sorpce agresivních kapalin. Poslední skupina univerzálních sorbentů je vyráběna v barvě šedé pro sorpci neagresivních kapalin.

Sypké sorbenty – stejně jako textilní jsou vyráběny v různých barevných provedeních. Naopak od textilních, barevné provedení sypkých sorbentů však nedefinuje jejich použití. Při používání sypkých sorbentů proto musí být uživatel podrobně seznámen s daným druhem sorbentu. Výjimku však tvoří sypké sorbenty s růžovým provedením, které mají stejné využití jako textilní. Pro použití sypkého sorbentu se proto vždy obracejte na návod použití od výrobce. Druhů sypkých sorbentů je nespočet, nicméně za ty nejpoužívanější považujeme sorbenty Absodan a Spilkleen. Sorpční drtě jsou vhodné pro likvidaci ropných havárií na silnicích a v průmyslu. Sorpční drtě jsou charakterizovány jako ekologický prostředek pro likvidaci úniků oleje, ropy a nebezpečných kapalin. Druhů sypkých sorbentů je však více a proto doporučujeme detailní seznámení se sorbentem pomocí dokumentace, popřípadě konzultace s výrobcem.

SORBENTY V PRAXIsorbenty1

Při používání sypkých sorbentů doporučujeme používat patřičné bezpečnostní vybavení vzhledem k časté prášivosti. Je proto na místě spolu se sorbentem připravit potřebné ochranné pomůcky, jako respirátor, brýle a rukavice. Textilní sorbenty touto nevýhodou netrpí, nicméně používání ochranných pomůcek platí i pro ně.

Mějte na paměti, že sorbent použitý na danou látku je považovaný za nebezpečný odpad a proto je zapotřebí sním tak nakládat. Po nasátí rozlité látky je zapotřebí sorbent zlikvidovat. Při likvidaci dodržujte nařízení výrobce látky pro její bezpečnou likvidaci.

DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR

Pokud si nevíte rady s tím, jakým sorbentem by vaše zařízení mělo být vybaveno, doporučujeme se řídit platnou legislativou, doporučení výrobce sorbentů a úřadem pro ochranu zdraví a životního prostředí.

 

KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF