Vážení čtenáři,
rok 2018 je úspěšně za námi a my Vám přejeme jen to nejlepší do nového roku 2019. Věříme, že tento rok bude pro nás všechny úspěšný a doufáme, že si i nadále uchováme Vaši přízeň. Jak na nový rok, tak po celý rok Vás budeme informovat v našem měsíčníku ZPRAVODAJ o novinkách, akcích a změnách v naší společnosti. I v tomto roce máme pro Vás připravené nejen zajímavé novinky v našem sortimentu, ale i mnoho zvýhodněných nabídek. Aktuálně připravujeme nový katalog pro rok 2019.

                                                                                                                                              Radim Fröhlich

                                                                                                                                          jednatel společnosti

NOVINKY V SORTIMENTU

Třídění komunálního odpadu je pro nás velice důležité a proto se snažíme neustále rozšiřovat náš sortiment. V tomto čísle ZPRAVODAJE bychom vám chtěli představit nové odpadkové koše do vnitřních prostor pro sběr papíru, plastu, skla, kovu, hliníku, organického a směsného odpadu.


 7577_1_017577_2_017577_3_017577_4_017577_5_017577_6_01

 

 

PROBÍHAJÍCÍ AKCEakce_zima_2018_2019_str1  akce_zima_2018_2019_str2

 

Čas pro využití nabídky se nám krátí, a proto bychom Vás chtěli informovat o stále probíhající zvýhodněné nabídce na vybavení pro zimní údržbu pozemních komunikací. Vzhledem k vývoji počasí jsme akci prodloužily do 31. 1. 2019.

Pro změnu nabídky můžete sledovat naše webové stránky www.mevatec.cz. 

Akce na dopravu zdarma při nákupu nad 5 000,- Kč na našem e-shopu pokračuje i v tomto měsíci.

 cenik_dopravneho

 CO JE U NÁS NOVÉHO, CO PLÁNUJEMEkatalog_2019

 

KATALOG 2019

Tak jako každý rok vydáme v polovině ledna nový produktový katalog. Díky neustálému proudu zpětné vazby, technologickým inovacím a připravovaným změnám v legislativě jsme pro vás připravili nový sortiment pro rok 2019 tak, abychom svou nabídkou dokázali pokrýt většinu Vašich potřeb.

  

TÉMA MĚSÍCE

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJEolej1

Vyhláškou ministerstva č. 321/2014 Sb., dojde k zavedení sběru jedlých olejů v obcích již od 1. ledna roku 2020. Důvodem proč tato nová povinnost vzniká, je, že v současné době pouze zhruba 10% obcí a měst zajišťuje třídění těchto odpadů. Použité oleje a tuky z kuchyní tak v rozporu se zákonem často končí v kanalizaci. Tato novela dále upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být shromažďovány spolu s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Tuto povinnost, tak nelze naplňovat formou systému komunitního kompostování.
Použitý kuchyňský olej do kanalizace nepatří !olej2

Vylévání použitého jedlého oleje do kanalizačního systému představuje velkou environmentální zátěž. Dochází tím k poškozování chodu čistíren odpadních vod, ovlivnění kvality povrchových i spodních vod a kontaminaci pitné vody. Vylévání olejů a tuků do kanalizace může způsobit ucpání odpadního vedení. V takovém případě se pro čištění používají vysoce účinné chemikálie, čímž se do odpadních vod dostávají další škodlivé látky. Je tedy v zájmu všech, aby se tato vysoká zátěž pro životní prostředí co nejrychleji snížila. Pro zajímavost uvádíme, že 1 litr oleje může znečistit až několik tisíc litrů vody.
Kam s použitým kuchyňským olejem ?
kanalda1

Naštěstí by zpřísnění pravidel podle ministerstva nemělo pro obce a města znamenat citelné zvýšení nákladů. Nádob na použitý olej je totiž zapotřebí mnohem méně, než kolik je potřeba na sběr papíru nebo plastů. Z pohledu ochrany životního prostředí je důležité, aby sběr a manipulace s použitými oleji a tuky byl realizován pomocí určených zařízení a vybavení. Použité oleje a tuky, ať už v domácnostech nebo restauračních zařízeních, jednoduše přeléváme do příručních nádob popřípadě do PET lahví. Po naplnění a uzavření přenášíme nádoby a lahve k velkoobjemovým sběrným nádobám umístěných ať už na sběrných dvorech, veřejných prostranství či parkovištích. Podle druhu pouliční nádoby, olej vléváme přímo nebo vkládáme v řádně uzavřených PET lahvích.

Realizace sběru olejů a tuků7754_1

Samotný sběr rostlinných olejů a tuků je jednoduchý proces, jenž lze realizovat dvěma způsoby. Jedním ze způsobů sběru je přelitím oleje na místě jeho použití do speciální plastové nádoby se sítkem a následně přímým vylitím sebraného oleje do pouliční sběrné nádoby. Další způsob může být realizován přelitím použitého oleje do běžně dostupné PET lahve. Po shromáždění naplněných PET lahví je stačí odnést na určené sběrné místo a řádně uzavřené vložit do předem určené sběrné nádoby. Je proto důležité si nejprve ověřit, zda-li ve vaší blízkosti je umístěna sběrná nádoba pro přímé vlévání sebraného oleje nebo nádoba na PET lahve.

Recyklace a uplatnění

V současné době jsou recyklovány především tuky sebrané z potravinářského průmyslu a veřejného stravování. Kvůli současné absenci organizovaného sběru, jsou tuky z domácností recyklovány pouze v minimálním množství. Recyklování tuků najde uplatnění při výrobě metylesteru, který je přidáván do nafty jako biopalivo. Sesbíraný olej je také využíván v bioplynových stanicích.

Svoz olejů a tuků

Svoz použitých olejů existuje například pro velkokapacitní kuchyně, vývařovny a jiné gastro provozy. V takových zařízeních je využíváno tzv. lapačů tuků, které fungují na oddělování tuků od vody, tedy tzv. sedimentačního principu. Pro sebrané oleje v nádobách přijede sběrné vozidlo a tuky odveze pro další shromažďování a procesování. Tento proces je ale nevhodný pro domácnosti, které vyprodukují jen malé množství tuků. Pro sebrané oleje z domácností by tak měli být umístěny speciální velkoobjemové nádoby pro sběr použitého oleje v obcích a městech. Každý svoz je pro obce a města další nákladovou položkou. Dle ministerstva však zpracovatelské firmy odvážejí olej zdarma a v některých oblastech za něj obcím i platí.

 

 

KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF