katalog_2020Vážení čtenáři, měsíc únor je zde a spolu sním další vydání měsíčníku Zpravodaj. V tomto čísle se zaměříme na novinky sortimentu v podobě bezpečnostních skříní pro skladování lithiových baterií, posílení týmu společnosti Meva-tec s.r.o. a téma měsíce o nádobách na medicinální odpad.


Pokud ještě nemáte katalog pro rok 2020, nezapomeňte nás kontaktovat na adrese prodej@mevatec.cz.
Prolistujte si Katalog 2020.
SKLADOVÁNÍ LITHIOVÝCH BATERIÍsk_n_1
Baterie a články s obsahem lithia jsou považovány za nebezpečné věci, jelikož se mohou za daných podmínek přehřívat a následně vznítit. Z tohoto důvodu podléhají předpisům pro nebezpečné zboží a je zapotřebí vhodného skladování. Abychom mohli nabídnout řešení, rozšířili jsme sortiment o bezpečnostní skříně na lithium baterie. Tyto skříně disponují 90minutovou protipožární odolností dle DIN 14 470-1. Při řádném uskladnění a uzavření tak skříň dokáže zajistit 90minutovou ochranu obsahu pro evakuaci zaměstnanců a příjezd hasičského sboru v případě požáru.

akce_zima_zmen_eno_pro_email_str_nka_2

akce_zima_zmen_eno_pro_email_str_nka_1PRODLOUŽENÍ AKCE ZIMA
Prodlužujeme akční nabídku vybavení pro zimní období do 15.2. 2020! Zima ještě neřekla poslední slovo, a proto doporučujeme být řádně připraveni. Nepropásněte proto možnost zásobit se pro nadcházející mrazivé dny.

Kompletní nabídku sortimentu za zvý-hodněné ceny naleznete na odkaze:

AKCE ZIMA cenik_dopravneho

POSILUJEME TÝM MEVA-TECobr_1
Jako reakci na zvyšující se tendenci poptávek zboží se společnost Meva-tec s.r.o. rozhodla rozšířit své prodejní a nákupní oddělení o nové zaměstnance.
Do zahraničního prodejního oddělení byl přijat referent prodeje pro uspokojení nároků zahraničních partnerů a zákazníků. Nákupní oddělení bylo posíleno o referenta specializujícího se výhradně na nákup zboží na zahraničním trhu. Nákup zboží ze zahraničí prochází posouzením kvality a jeho konkurenceschopnosti, tak aby vyho-vovalo vysokým nárokům zákazníků společnosti Meva-tec. 

 

TÉMA MĚSÍCE
 

6565_657NÁDOBY NA MEDICINÁLNÍ ODPAD

Co považovat za medicinální, respektive zdravotnický odpad? Zdravotnický odpad je Státním Zdravotnickým Ústavem definován jako odpad z nemocnic, ostatních zdravotnických zařízení a dalších jim podobných zařízení produkující odpad, který vyžaduje zvláštní nakládání a likvidaci. Takový druh odpadu představuje vysoké riziko poranění a onemocnění, jelikož může obsahovat infekční, karcinogenní, toxické, radioaktivní a další látky i ostré předměty.

zna_en_1
Nakládání s medicinálními odpady

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení může ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí, přičemž největší rizika vznikají při nakládání s infekčními, toxickými a s ostrými zdravotnickými předměty. O nakládání s odpady se zaobírá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a další zákony a nařízení. Bodná poranění o ostré předměty používaných ve zdravotnictví jsou evidována velmi často (injekční jehly, čepele skalpelů, střepy ampulí apod.)Nádoby na medicinální odpad

Na našem trhu je nabízeno několik druhů nádob na medicinální odpad. Důvodem, proč jsou nádoby vhodné pro ukládání zdravotnického odpadu je odolné provedení s certifikací pro ochranu před propíchnutím ostrými předměty. Nádoby zároveň spojuje společná vlastnost možnosti trvalého uzavření, čímž jsou další osoby chráněny před infekčními, toxickými a dalšími látkami skladované v těchto nádobách. Nádoby se však liší v nabídce různých tvarů, objemů nebo způsobu manipulace a skladování.

set2set1set3

Značení a likvidace8031_1

Nádoby na medicinální odpad se označují samolepkami s popisem druhu odpadu, možných rizik, UN číslem apod. Značení tak minimalizuje riziko nechtěného kontaktu s odpadem a nevhodným nakládáním s nádobou. Pro likvidaci se využívá metoda spalování. Likvidaci zpravidla provádějí specializované společnosti v souladu s příslušnými zákony.

Potřebujete-li poradit s výběrem nebo máte dotaz na náš výrobek, můžete kontaktovat prodejní oddělení: 
e-mail: prodej@mevatec.cz na tel. čísle 416 823 181.

KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF