oil_spill_1999416

Pod názvem sorbent je možné si představit nerozpustnou látku, která má za úkol uniklou kapalinu absorbovat. Sorbenty fungují na základě fyzikálních chemických principů, jež se souhrnně nazývají sorpce. K únikům nebezpečných látek může dojít prakticky kdykoliv, ať už při manipulaci s obaly kapalných látek, při nečekaném porušení obalu, ale i při haváriích v provozech nebo například při automobilové nehodě. Sorbenty by proto měli tvořit bezpečnostní balíček ve skladech ale i u zásahových týmů.

SORBENTY Z POHLEDU LEGISLATIVY

Z pohledu legislativy je nakládání s nebezpečnými látkami upraveno poměrně obsáhle. Je doporučeno seznámit se se zákonem č. 167/2008 Sb., o ekologických újmách a její nápravě a zákonem č. 254/200 Sb., o vodách. Únik nebezpečné látky totiž nepředstavuje pouze bezpečnostní riziko, ale také riziko pro životní prostředí. Z důvodu takto závažných dopadů nebezpečných látek je doporučeno striktně dodržovat platnou legislativu, přičemž sorbenty tvoří důležitou část legislativní úpravy pro případ havárií.

 

DĚLENÍ SORBENTŮ

Obecně se sorbenty dělí na textilní a sypké. V drtivé většině tak hovoříme o sorbentech v pevném skupenství. Úkolem obou typů sorbentů je pojmout uniklou látku a znečištěný povrch osušit.

Textilní sorbenty – se na našem trhu vyskytují nejčastěji v provedení tzv. hadů, rohoží, koberců popřípadě i polštářů. Textilní sorbenty se dále dělí dle určení na hydrofobní, chemické a univerzální. Hydrofobní sorbenty jsou vyráběny v bílém provedení a jsou charakteristické tím, že nepřijímají vodu a na vodní hladině plavou. Chemické sorbenty jsou vyráběny v barvě růžové a jejich úkolem je sorpce agresivních kapalin. Poslední skupina univerzálních sorbentů je vyráběna v barvě šedé pro sorpci neagresivních kapalin.

Sypké sorbenty 4251_4256_3– stejně jako textilní jsou vyráběny v různých barevných provedeních. Naopak od textilních, barevné provedení sypkých sorbentů však nedefinuje jejich použití. Při používání sypkých sorbentů proto musí být uživatel podrobně seznámen s daným druhem sorbentu. Výjimku však tvoří sypké sorbenty s růžovým provedením, které mají stejné využití jako textilní. Pro použití sypkého sorbentu se proto vždy obracejte na návod použití od výrobce. Druhů sypkých sorbentů je nespočet, nicméně za ty nejpoužívanější považujeme sorbenty Absodan a Spilkleen. Sypké sorbenty jsou vhodné pro likvidaci ropných havárií na silnicích a v průmyslu. Jsou charakterizovány jako ekologický prostředek pro likvidaci úniků oleje, ropy a nebezpečných kapalin. Druhů sypkých sorbentů je však více a proto doporučujeme detailní seznámení se sorbentem pomocí dokumentace, popřípadě konzultace s výrobcem.6652_2

SORBENTY V PRAXI

Při používání sypkých sorbentů doporučujeme používat patřičné bezpečnostní vybavení vzhledem k časté prášivosti. Je proto na místě spolu se sorbentem připravit potřebné ochranné pomůcky, jako respirátor, brýle a rukavice. Textilní sorbenty touto nevýhodou netrpí, nicméně používání ochranných pomůcek platí i pro ně.

Mějte na paměti, že sorbent použitý na danou látku je považovaný za nebezpečný odpad a proto je zapotřebí sním tak nakládat. Po nasátí rozlité látky je zapotřebí sorbent zlikvidovat. Při likvidaci dodržujte nařízení výrobce látky pro její bezpečnou likvidaci.

DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR

Pokud si nevíte rady s tím, jakým sorbentem by vaše zařízení mělo být vybaveno, doporučujeme se řídit platnou legislativou, doporučení výrobce sorbentů a úřadem pro ochranu zdraví a životního prostředí.