bezpe_nostn_sk_n_ho_laviny_2

Pod pojmem bezpečnostní skříň si můžeme představit uzavřený prostor pro skladování nebezpečných látek dle určitých druhů nebo materiál, který potřebujeme ochránit před zničením. Standardně lze na našem trhu nalézt bezpečnostní skříně pro skladování hořlavin, chemikálií, spisů, materiálů nebo tzv. ekologické skříně pro skladování látek, které představují nebezpečí pro vodu a životní prostředí.

Použití bezpečnostní skříně

Podle platných bezpečnostních předpisů nemohou být hořlavé kapaliny skladované v uzavřených pracovních prostorách bez odpovídajícího zabezpečení. Obecně platí, že úroveň zabezpečení je definována časem, v jakém vnitřní teplota uzavřeného prostoru dosáhne teploty 180°C při okolním požáru. Tato teplota odpovídá bodu vzplanutí u většiny hořlavých látek. Standardní jedno nebo dvouplášťová skříň není postačujícím řešením, neboť poskytuje maximálně 3 minutovou ochranu. Mimo hořlavin jsou bezpečnostní skříně vhodné i pro skladování chemikálií, které během požáru mohou do okolí uvolňovat nebezpečné výpary nebo jsou k dispozici bezpečnostní skříně vhodné pro skladování dokumentů a materiálů, které je zapotřebí ochránit před vzniklým požárem.

"Dle zákona č. 301/2000 Sb., je matriční úřad povinen zabezpečit matriční spisy před zneužitím údajů a před zničením nebo poškozením."

sk_n_na_chemik_lie_2_Účel bezpečnostní skříně

Účelem bezpečnostních skříní je za předpokladu splnění podnikových protipožárních opatření zabránit vzniklému požáru ve skladu zasáhnout obsah skříně. Obsah skříně je po určitou dobu chráněn před účinky požáru zvenčí a uskladněné látky nebo materiál nepřispívá k šíření požáru, popřípadě jsou dočasně chráněny před zničením.

"Certifikace se na danou třídu hořlavin běžně neuvádí."

Výběr bezpečnostní skříně

O tom jakou skříň použít je zapotřebí posouzení kvalifikovaného specialisty. Ten určí zda-li je pro vaše prostory vhodná skříň s 10, 30, 60 nebo 90 minutovou odolností vůči požáru. Odolnost takové skříně je důležitá z pohledu poskytnutí času pro evakuaci zaměstnanců a poskytnutí dostatečného času pro zásah hasičského sboru v případě požáru. 

Druhy bezpečnostních skříníignis_fireproof_5

Společnost MEVA-TEC s.r.o. nabízí bezpečnostní žáruvzdorné skříně pro skladování hořlavin, dokumentů, materiálu, chemických látek, ekologické skříně a skříně žáruvzdorné.

Bezpečnostní skříně na hořlaviny splňují standardy OSHA a NFPA. Jsou vyráběny z robustní ocelové konstrukce s dvojitými stěnami s prostorem mezi jednotlivými stěnami. Tento druh skříní je navíc opatřen patentovaným bezpečnostním držadlem s cylindrickým zámkem U-Loc® a reflexními varovnými cedulemi HazAlert®. Skříně na hořlaviny jsou schváleny dle FM a dodávány s desetiletou zárukou.

Bezpečnostní skříně žáruvzdorné jsou vyráběny dle požadavků normy EN 14470-1. Tato norma se týká skladování hořlavých produktů nebo materiálů a dokumentů, které je zapotřebí ochránit před zničením. Vztahuje se na všechny bezpečnostní skříně s vnitřním objemem, který je roven nebo menší než 1 m3. Takové skříně jsou nabízeny s minimální odolností proti ohni 30, 60 nebo 90 minut.

Bezpečnostní skříně na chemikálie jsou běžně používány na pracovištích a ve zpracovatelském průmyslu. Chemikálie v takových prostorách mohou představovat významné riziko pro zdraví i životní prostředí, jsou-li skladovány a užívány nevhodným způsobem. Skladování a manipulace s chemikáliemi se opírá mimo jiné i o zákon č. 350/2011 Sb., tzv. „Chemický zákon“.

_ruvzdorn_sk_n_1Ekologické skříně se používají pro skladování vodu ohrožujících látek a louhů. Takové skříně jsou vyráběny z ocelového plechu a jsou opatřeny perforacemi pro větrání a záchytnými vanami pro zachycení případných úkapů v podobě polic. Skladování vodu ohrožujících látek upravuje mimo jiné zákon č. 254 Sb., tzv. „Vodní zákon“.