Princip podzemních kontejnerů
Princip podzemních kontejnerů spočívá v uložení velkoobjemových nádob na tříděný odpad pod povrch, čímž je zajištěna jak efektivita sběru díky velkému objemu, tak i estetika prostředí, jelikož jsou plněny pomocí vyhazovacího sloupku umístěného nad povrchem chodníku či ulice. Z estetického a provozního hlediska jsou pro sběr a třídění odpadů tím nejlepším řešením, přičemž jsou odolné vůči vandalismu.

Výhody podzemních kontejnerů
Proč je podzemní kontejner nejzajímavějším řešením sběru tříděného odpadu? Brání zpětnému vybírání odpadu, eliminují zápach, jsou jednoduché na obsluhu, pojmou vysoký obsah odpadu, nejsou náročné na prostor, jsou nehořlavé, nenarušují estetiku prostředí a poskytují bezvadnou funkčnost. Je také důležité zmínit, že pro výsyp podzemních kontejnerů není potřeba speciální technika. Vyprazdňování nádob je zajišťováno standardními vozy svozových firem nebo technických služeb.


podzemni_kontejnery

Nevýhody podzemních kontejnerů

Mezi nevýhody tohoto řešení lze uvést vyšší pořizovací cenu, což je možné řešit žádostí o dotaci ze Státního Fondu Životního Prostředí nebo krajskými dotacemi. Jako další nevýhodu lze uvést menší vhazovací otvor, který pro některé představuje překážku. Touto problematikou se kontinuálně zabývá tým konstruktérů společnosti Meva, který přišel s řadou vylepšení, mezi které patří nejnovější vylepšení v podobě šachty s nášlapným systémem. Uživatel kontejneru pak může šachtu otevřít bez dotyku rukou pomocí pedálového mechanismu.

podzemni_kontejnery_01

Zkvalitnění životního prostředí

Lze bezpečně konstatovat, že podzemní kontejnery výrazně přispívají ke zvyšování kvality životního prostředí, což je současně dlouhodobým cílem společnosti Meva. Závody společnosti Meva aktuálně vyrábějí několik typů podzemních kontejnerů. Pomocnou ruku pak nabízí i v otázce financování instalace podzemních kontejnerů. Vedle možnosti získat na projekt finance z evropských fondů mohou města využít i leasingu.


avatar
Neváhejte kontaktovat naše prodejní oddělení: