article_4

Potravinářské účely

Aby byly přepravky vhodné pro skladování a přenášení ovoce a zeleniny musí materiál z něhož jsou vyrobeny splňovat vhodnost pro styk s potravinami. Výrobky vhodné pro styk s potravinami lze rozeznat snadno, je na nich vyražen obecně známý symbol sklenice a vidličky. Tento symbol označuje, že použitý materiál je v souladu se směrnicí č. 1935/2004/ES. Tuto značku lze v některých případech nahradit slovy „pro styk s potravinami“ na etiketě výrobku. Jaké materiály mohou být určené pro styk s potravinami určuje výše uvedené směrnice a v České republice vyhláška č. 38/2001 Sb.

Plastový box na ovoce zeleninu perforovaný - vysoký
edit
Hodnocení
Typové číslo
6761

Plastový box perforovaný v zelené barvě pro potraviny., Vyrobeno z plastu Polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE)., Výrobní materiál je zdravotně nezávadný., Plastový box se 4 nohami.,...

Skladem
3 690 Kč
4 464,90 Kč s DPH

Přednosti přepravky

Proč se vyrábějí přepravky speciálně pro ovoce a zeleninu? V našem sortimentu lze nalézt i jiné výrobky s vhodností na potravinářské účely. Jedná se například o euro přepravky s plnými stěnami nebo přepravky a boxy s víkem. Přepravky na ovoce a zeleninu se však vyznačují typickým provedením s perforovanými stěnami a perforovaným dnem. Díky perforacím je zaručeno proudění vzduchu a tím je dosaženo, že potraviny zůstávají v čerstvém a kvalitním stavu. Samozřejmě lze takové přepravky a boxy využít i na jiné účely v různých odvětvích průmyslu.

Nově jsme do sortimentu zařadili složitelný plastový box. Lze jej kompletně složit a výrazně tak šetřit místo jak při skladování, tak převozu. Složený box lze přenést na místo sběru a rozložit. Jednoduché a rychlé řešení pro sběr ovoce, zeleniny a dalších potravin.

Plastový box na ovoce zeleninu perforovaný - nízký
edit
Hodnocení
Typové číslo
6760

Plastový perforovaný box v šedé barvě pro potraviny., Vyrobeno z plastu Polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE)., Výrobní materiál je zdravotně nezávadný., Box je primárně vhodný pro...

Skladem
3 190 Kč
3 859,90 Kč s DPH

Obecné použití

Přepravky na ovoce a zeleninu v našem sortimentu jsou vyrobeny z plastu konkrétně polyetylenu. Tento materiál stejně jako jiné materiály má své limity a je tak zapotřebí dodržovat obecná opatření. Materiál je odolný vůči UV záření a je tak vhodný pro používání ve venkovních podmínkách. Stohování přepravek se odvíjí o několika faktorů, a to stohovací nosnosti výrobku, okolní teplotě, větru a dalších. Proto je při stohování důležité nejprve vyzkoušet maximální stohovatelnost a stabilitu. Přepravky je nutné stohovat pouze na pevném a rovném povrchu s dostatečnou nosností.

+ Případné opravy smí provádět pouze specializované firmy.

Péče o přepravky

Je-li přepravka nebo box poškozen, neměl by být nadále používán. Aby se zachovali hygienické vlastnosti přepravek a zajistila se co nejdelší životnost výrobku, doporučujeme přepravky čistit a před použitím zkontrolovat, zda není přepravka poškozena. Při čištění by neměli být používány žádné abrazivní nebo rozpouštědlové čistící prostředky. Takové prostředky jsou škodlivé nejen pro výrobek, ale také pro skladované potraviny. Přepravky je nejlépe mýt teplou vodou nebo vysokotlakým čističem při dodržování bezpečné vzdálenosti. Aby se zabránilo deformaci, mohou být boxy a přepravky čištěny vodou při maximální teplotě 60 °C pouze krátkou dobu.

+ Nepoužívejte čistící prostředky, které škodí životnímu prostředí.

Šetrnost k životnímu prostředí

Plastové přepravky a boxy jsou vyráběny z vysoce kvalitního plastu polyetylenu a neobsahují žádné škodlivé látky. Tento plast je 100 % recyklovatelný. Rozbité boxy ani přepravky prosím nevyhazujte. Vezměte je do recyklačního centra, které je může podstoupit recyklačnímu procesu.

avatar
Neváhejte kontaktovat naše prodejní oddělení: