Nařízení související s ochrannou zdraví ve skupině MEVA

- bylo provedeno informování zaměstnanců ve smyslu ochrany zdraví a dodržování potřebných hygienických úkonů

- krom některých výjimek došlo k vyhlášení zákazu vstupu všem osobám nemající pracovní poměr v rámci skupiny MEVA

- omezení pohybu zaměstnanců v areálu na minimum a omezení hromadného styku mezi zaměstnanci v podobě porad apod.

- při shledání možných příznaků onemocnění jsou zaměstnanci skupiny MEVA povinni kontaktovat závodního lékaře

 

Koronavirus - jak mu předejít a jak jej identifikovat?

V souladu s přijatými opatřeními vedení společnosti byli zaměstnanci poučeni o prevenci proti tomuto onemocnění a byly poskytnuty potřebné informace, jak poznat možnou nákazu. Pro zajištění potřebné preventivní ochrany bylo zajištěno pravidelné doplňování dezinfekčních prostředků a zajištění častějšího úklidu.

Prevence a hygienická pravidla:

hygiena_1hygiena_2

 

3

 

Provoz společnosti

Naše prodejní oddělení a obchodní zástupci jsou vám i nadále k dispozici na telefonních číslech a e-mailových adresách, která jsou k nalezení na našich webových stránkách. V souladu s nařízením vlády se omezuje osobní kontakt mezi spoluobčany.

Všichni zaměstnanci skupiny MEVA byly řádně informování a proškoleni na dodržování hygienických pravidel, tak aby byla zajištěna jak ochrana zaměstnanců, tak i dalších osob s kterými přicházejí do styku.

 

Děkujeme vám za pochopení a doufáme, že tuto situaci překonáme ve zdraví a dobré náladě.