Nakládání s medicinálními odpady

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení může ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí, přičemž největší rizika vznikají při nakládání s infekčními, toxickými a s ostrými zdravotnickými předměty. O nakládání s odpady se zaobírá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a další zákony a nařízení. Bodná poranění o ostré předměty používaných ve zdravotnictví jsou evidována velmi často (injekční jehly, čepele skalpelů, střepy ampulí apod.).

med_odpad_1Nádoby pro medicinální odpad

Společnost Meva-tec s.r.o. nabízí několik druhů nádob na medicinální odpad. Pro skladování a převážení ostrých předmětů a jiného drobného zdravotnického odpadu jsou nabízeny nádoby s objemem od 0,5 l až 10 l. Tyto nádoby jsou vhodné především pro lékařskou praxi, laboratoře, diabetiky atd. Nádoby jsou opatřeny kruhovým víkem se zámkem znemožňující otevření nádoby po zatlačení víka. Na víku je pak k dispozici menší víčko s upraveným otvorem pro vkládání ostrých předmětů. Nádoby jsou certifikovány v souladu s ČSN EN ISO 23907 (85 4002) pro ochranu před poraněním ostrými předměty a v souladu s mezinárodní dohodou o převozu nebezpečného odpadu ADR.

med_odpad_2

Pro větší objem medicinálního odpadu jsou nabízeny nádoby o objemu 30 l, 50 l a 60 l. Hranaté provedení těchto nádob umožňuje skladování na paletách a šetří tak místo. Nádoby jsou vybaveny víkem s lepidlem, které je možné uzavřít dočasně i permanentně. Pro vkládání odpadu se pak používá menší integrovaný otvor s víkem a madlem. Tyto nádoby jsou certifikovány v souladu s normami BS 7320 a NFX 30-500 pro odolnost proti propíchnutí stěny nádoby. Výrobky odpovídají mezinárodní dohodě o převozu nebezpečného odpadu ADR.

med_odpad_3Třetím druhem nádob doplňující sortiment jsou tzv. Klinik boxy vhodné pro bezpečné a hygienické shromažďování anatomických odpadů. Klinik boxy o objemu 30 l a 60 l disponují možností vícerázového použití vložením igelitového pytle. Konstrukce víka umožňuje uzavření dočasné pomocí lehkého tlaku na víko a definitivní větším tlakem. Klinik boxy jsou certifikovány v souladu s mezinárodní dohodou o převážení nebezpečného odpadu ADR.

Značení a likvidace nádob

Nádoby na medicinální odpady se označují samolepkami s popisem druhu odpadu, možných rizik, UN číslem apod. Značení tak minimalizuje riziko nechtěného kontaktu s odpadem a nevhodným nakládáním s nádobou. Pro likvidaci se využívá metoda spalování. Likvidaci zpravidla provádějí specializované společnosti v souladu s příslušnými zákony.