katalog_2020_25_let_meva_tec_2Vážení čtenáři, právě čtete první vydání měsíčníku Zpravodaj v roce 2020. Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 25 let společného působení na trhu. V tomto vydání se dočtete o již 36. katalogu výrobků plného novinek, aktualizací a lety prověřeného sortimentu. Dočtete se také o transformaci dceřiných společností na pobočky, čímž zajistíme stejné podmínky pro zákazníky v celé České republice.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a těšíme se na další spolupráci. Do nového roku 2020 přejeme mnoho zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů!

 

NOVÝ KATALOG PRO ROK 2020
Můžete se těšit na 36. vydání katalogu, které přináší novinky v podobě rozšíření nabídky výrobků v oblastech městského mobiliáře, skladování a převozu lithiových baterií, bezpečnosti na pracovišti, velkoobjemových zásobníků pro sběr dešťové vody, třídění odpadu a dalších. V tomto vydání katalogu také naleznete zcela nový způsob navigace napříč celým sortimentem, který Vám umožní snadnější a rychlejší vyhledávání požadovaného výrobku.

V případě zájmu o nový katalog kontaktujte naše obchodní oddělení:
tel.: 416 823 181
e-mail: prodej@mevatec.cz

zm_ny_2020_obr_03MEVA-TEC V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE
Byla uskutečněna transformace dceřiných společností na pobočky. Díky této změně dokážeme zajistit stejné podmínky pro všechny zákazníky a poskytnout rychlejší a efektivnější poskytování informací a dalších služeb. Od roku 2020 naleznete společnost MEVA-TEC na 4 místech v ČR.
Prostřednictvím obchodního zastoupení společnosti MEVA-TEC v Brně, Českých Budějovicích a Ostravě, se snažíme být blíže v celé České republice. cenik_dopravneho

 

 

TÉMA MĚSÍCE
 

baterie_kat.9_02PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ LITHIOVÝCH BATERIÍ

Baterie a články s obsahem lithia jsou považovány za nebezpečné věci. Lithiové baterie se za určitých podmínek mohou přehřát a následně vznítit. Pro účely přepravy a skladování jsme do sortimentu zařadili plastové boxy s popruhy a víkem včetně UN kódu a bezpečnostní skříně pro skladování lithiových baterií s protipožární odolností 90 minut dle DIN 14 470-1.

„Ekologická závadnost baterií a akumulátorů spočívá především v obsahu toxických látek, a proto jsou tyto odpady zařazeny mezi nebezpečné. Environmentální problematika je řešena v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Do zákona byla implementována nová směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech“ - Ministerstvo životního prostředí

7786_03
LITHIOVÉ BATERIE

Z pohledu přepravy a daných předpisů se baterie rozdělují do několika kategorií a jsou jim přiřazena různá UN čísla, pojmenování a podmínky pro přepravu. Baterie s obsahem lithia patří vždy do třídy 9 a lze je přepravovat v rámci předpisů ADR, RID, ADN, IMFG-Code a IATA-DGR.PLASTOVÉ BOXY

Do nabídky jsme zařadili plastové boxy s víkem, popruhy a UN kódem pro přepravu a skladování lithiových baterií. Pro správný převoz baterií v tomto boxu je zapotřebí jeho obsah řádně zajistit víkem a popruhy, které jsou součástí výrobku.

7785_017786_017787_01

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ8031_1

Předtím než jsou baterie naloženy do boxů je zapotřebí je někde skladovat v souladu s požárními předpisy. Pro tento účel jsme nabídku rozšířili o bezpečnostní skříně s 90minutovou protipožární odolností. V případě požáru poskytuje protipožární odolnost pracovníkům dostatek času pro evakuaci a příjezd požárního sboru.

Neváhejte kontaktovat společnost MEVA-TEC e-mail: prodej@mevatec.cz na tel. čísle 416 823 181.

KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF