- FFP3 RESPIRÁTORY (ekvivalent GB19083 st.2)ffp_01

Tyto respirátory by spolu s ochranou očí měli používat výhradně zdravotničtí pracovníci pracující v prostředí s vysokou pravděpodobností kontaktu s infikovaným aerosolem, například urgentní příjem v nemocnicích, infekční kliniky s COVID pacienty a podobně.

 

- FFP3 ÚROVEŇ RESPIRÁTORŮ NEBO POLOMASEK

Tento druh ochranných prostředků by měli používat pracovníci, kteří se pohybují v blízkosti technologií provozu s výskytem vodních par.

 

- FFP2 RESPIRÁTORY (ekvivalent GB2626, N95, KN95)

Vhodné pro další profese, pokud jsou v častém přímém styku s veřejností. Jedná se o ostatní lékaře, stomatology (respirátor doplnit štítem), praktické lékaře, ambulantní specialisty, lékárníky, prodavače, řidiče MHD, hasiče, policisty, příslušníky armády apod. FFP2 jsou vhodné také v potravinářském průmyslu, v tzv. „čistých provozech“.

 ffp_03

- FFP1 RESPIRÁTORY / JEDNORÁZOVÉ ROUŠKY (TAKÉ LÁTKOVÉ)

Pro ostatní profese a činnosti, včetně hasičů, policistů, příslušníků armády, bez intenzivního kontaktu s veřejností, pro pracovníky v průmyslu či potravinářství, běžných občanů, důchodců apod.

 

Dodržujte pravidelnou hygienu

Nemáte-li čisté ruce, nedotýkejte se očí, nosu a úst. Pravidelně si umývejte ruce teplou vodou a mýdlem, používejte desinfekci. Používání ochrany dýchacích cest musí být vždy kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.

 hygiena_1  hygiena_2

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO)

„Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí doporučuje nošení u všech pacientů“.

Opatření v České republice - momentálně je v ČR nošení roušek či jakékoliv ochrany dýchacích cest povinné!

 

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského centra pro kontrolu nemoci (ECDC), Institutu Roberta Kocha (RKI) a dalších by zdravotní personál pečující v přímém kontaktu o nakažené pacienty, by měli používat tyto pomůcky:

- ochranný plášť

ochranny_oblek

- rukavice

- ochranu dýchacích cest

- ochranu očí

Zdravotničtí pracovníci v kontaktu s potvrzeným nebo podezřelým případem nákazy COVID-19 by dle ECDC měli mít:

- FFP2 respirátor (nebo vyšší třídu ochrany)

- ochranu očí

- ochranné oblečení (plášť, overal) s dlouhým rukávem

- rukavice

Respirátor FFP3 se výlučně doporučuje u procesů vytvářejících aerosoly jako např. tracheální intubace, tracheostomie, odsávání z dýchacích cest, bronchoskopie, indukce sputa, kardiopulmonální resuscitace apod.

 

Používání ochranné roušky

Při použití ochranné roušky dbejte následujících doporučení:

  • Správné nasazení a sejmutí roušky včetně odhození do odpadu.
  • Nasazujte si roušku opatrně - ujistěte se, že zakrývá ústa a nos a pevně ji uvažte tak, aby byla minimalizována mezera mezi tváří a rouškou.
  • Nedotýkejte se přední části roušky během jejího nasazování a snímání.
  • Při snímání roušky použijte následný postup: nedotýkejte se přední části roušky, uvolněte ji vzadu za šňůry či gumičky a sejměte ji.
  • Po sundání roušky, nebo kdykoli jste se dotkli přední části, umyjte si ruce mýdlem a desinfekcí.
  • Nahraďte roušku, když je vlhká, novou čistou suchou rouškou.
  • Nepoužívejte opakovaně roušky, které jsou určeny k jednorázovému použití.
  • Vhoďte roušku do odpadu ihned po použití.

 

Vzhledem k celosvětovému nedostatku ochranných pomůcek je akceptovatelné použití stejného respirátoru při péči o více pacientů se stejnou diagnózou bez sejmutí respirátoru, pokud není respirátor poničen, znečištěn či kontaminován.

Dodatečné informace pro hospodaření s ochrannými prostředky naleznete ZDE a doporučení k nošení respirátorů a roušek ZDE.