meva1

Vážení čtenáři,
právě čtete únorové vydání měsíčníku Zpravodaj pro rok 2023. V tomto vydání vás informujeme o výstavách a konferencích, na kterých se v tomto měsíci můžeme setkat.
Ve dnech 16. – 19. 2. 2023
nás naleznete na výstavě FOR FISHING, která se uskuteční v PVA EXPO Praha. Dále nás naleznete na SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KRAJE
VYSOČINA
konající se dne 16. 2. 2023 a ÚSTECKÉHO KRAJE konající se dne 23. 2. 2023. Na závěr se dočtete o elektrických kompostérech, které vám pomůžou s redukcí
bioodpadu ať už ve vaší domácnosti či restauraci.

for_fishing_2023_01FOR FOR FISHING 2023
Místo konání:
PVA EXPO Praha Letňany, Veletržní areál,
Beranových 667
199 00 Letňany


Datum konání:
16. – 19. února 2023
Těšíme se na Vás na největším rybářském veletrhu v ČR. Můžete se těšit na sortiment,
který jistě ocení každý rybář.
Celý náš sortiment naleznete také na:
www.mevatec.czregion_servis_01

SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ

meva_regionservis

Ve dnech 16. a 23. února budeme součástí setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina a Ústeckého kraje. Představíme Vám řešení hospodaření s odpady
společnosti Meva.

Těšíme se na Vaši návštěvu.


TÉMA MĚSÍCE

ELEKTRICKÉ KOMPOSTÉRY

t_ma_m_s_ce_01

8310_04Elektrické kompostéry představují uskutečnitelnou alternativu ke skládkám. Technologicky pokročilá kompostovací zařízení přeměňují organický odpad na vysoce kvalitní kompost v rámci časového horizontu 24 hodin. Nabídka elektrických kompostérů se pohybuje od objemu ročního odpadu 2000 kg až 100 000 kg. Zařízení nabízí vysokou účinnost s bezkonkurenčními výsledky během svého provozu. Společně s automaticky řízenými teplotními cykly využívají působení extrémně odolných mikroorganismů, které nevyžadují prakticky žádnou péči.

elektricke_kompostery_07
Díky přednastaveným teplotním cyklům dochází v zařízení také k úplné hygienizaci tak, jak požaduje legislativa EU, je tak možné bezpečně zpracovávat vedlejší živočišné produkty, tj. maso včetně kostí. Kompostéry nepotřebují být připojeny k vodovodnímu nebo kanalizačnímu systému. Proces rozkladu, který využívá vysokoteplotní mikroorganismy, je energeticky účinný a dokáže rozložit potravinový odpad za jeden den a dokáže snížit objem organického rozložitelného odpadu až o 90 %.

Česká republika se zavázala snižovat podíl biologicky rozložitelného odpadu na celkovém množství odpadů končícím na skládkách. V současné době tak mají všichni původci, tj. všechny podnikatelské subjekty, kterým při jejich činnosti vzniká odpad, zákonnou povinnost zbavovat se odpadů předáním oprávněné osobě. Tato povinnost se vztahuje i na biologicky rozložitelné odpady z kuchyní, které je potřeba řádně třídit, skladovat a předávat za úhradu. Druhou možností je předcházení vzniku bioodpadu jeho zpracováním v kompostérech. Výsledný substrát je velmi dobře využitelný k obohacení půdy.