4349_2_lopata_na_snihRádi Vám poradíme s výběrem vhodných prostředků pro zimní údržbu pozemních komunikací. Jako prostředek pro zajišťování sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací během zimního období se nejčastěji používá posypová sůl, štěrk nebo písek. Aplikace zdrsňujícího materiálu, tedy písku nebo štěrku, na povrch vozovky nebo chodníku slouží pro zvýšení přilnavosti (tzv. adheze) pneumatik nebo podrážek. Naopak posyp chemickými látkami, zejména chloridem sodným NaCl, se používá pro snížení bodu mrznutí vody a rozmrazení sněhu nebo ledu.

Zimní údržba

Před aplikací posypového materiálu se sníh nejprve odklízí. Za tímto účelem je využíváno sněžného pluhu, zametače nebo ručních nástrojů. Pro odklízení sněhu se v domácím a firemním prostředí nejčastěji používá lopata na sníh nebo hrablo. V případě zamrznutí vody je využíváno škrabky na led. Poté co je vrstva sněhu odklizena se provádí posyp pomocí tzv. posypových vozíků. Pokud se jedná o komunikace s nutností častého posypu, jsou v těchto místech rozmisťovány tzv. nádoby na posypový materiál.

Ruční nástroje

Ruční nástroje pro odklízení sněhu jsou vhodné především na těžko přístupných komunikacích nebo v domácím prostředí. Pro účely odhazování menšího množství sněhu je využíváno standardní lopaty na sníh nebo hrabla. V případě odstraňování vrstev ledu se využívá ocelového škrabky na led.

Posypové vozíky_b_18zimni_udrzba_uvodni

Posypové vozíky se používají pro aplikaci různých druhů posypových materiálů na malých, středně velkých a velkých prostranstvích. Na našem trhu je standardně k nalezení několik druhů posypových vozíků. Posypové vozíky tlačené, tažené nebo nesené. Tlačené posypové vozíky se používají pro aplikaci posypového materiálu na malých i velkých plochách.  Tažené posypové vozíky jsou standardně připojovány za malé nebo jednonápravové traktory. Nesené sypače jsou koncipovány jako tříbodové závěsy na malotraktory. Posypové vozíky jsou tvořeny ocelovým rámem a polyetylenovou nádobou na posypový materiál. Je možné upravovat množství a rozptyl posypu dle šíře komunikace. Malé tlačené posypové vozíky jsou vhodné pro firemní i privátní využití.Nádoby na posyp
7015_2_nadoba_na_posyp

Nádoby na posypový materiál jsou rozmisťovány v místech časté nutnosti posypu. Jsou vhodné pro umístění u silnic, parkovišť, chodníků, areálů čerpacích stanic apod. Nádoby na posyp slouží především pracovníkům technických služeb nebo vlastníkům komunikace. V některých případech jsou určeny pro řidiče a jiné uživatele komunikace, kteří mohou provádět posyp dle potřeby. Nádoby na posypový materiál jsou nejčastěji vyráběny ze sklolaminátu nebo polyetylenu zajišťující dokonalou odolnost proti korozi a povětrnostním vlivům.

Posypový materiál

Nevýhodou posypu komunikací je zvýšená prašnost a znečištění komunikace. Zdrsňující materiál na suché komunikaci přilnavost naopak snižuje. Posyp chemickými látkami způsobuje znečištění půdy a vod a škodí vozidlům i zařízením komunikací a proto je jejich používání v některých místech zakázáno. Mezi nejčastěji používaný posypový rozmrazovací materiál patří chlorid sodný technický (NaCl), také známý jako kuchyňská sůl. Chlorid sodný je aktivní i pod -10°C a nejčastěji se používá v pevném stavu. Při větších mrazech se používá směs chloridu sodného s chloridem vápenatým.
4352_4354_1_posypova_sul

Používání posypu

Pro správný výběr posypového nástroje je zapotřebí stanovit, jak velká bude plocha a kde bude posyp uskutečňován. Nároky posypu v areálu firmy nebo celého města se liší a proto je zapotřebí ujasnit požadované vlastnosti nástroje. Pro pomoc s výběrem toho správného výrobku neváhejte kontaktovat společnost MEVA-TEC na tel. čísle 416 823 181.