Dešťovka a její využití

Dešťová voda je jeden z volně přístupných přírodních zdrojů, který nepodléhá povolení vodoprávního úřadu dle § 8 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Hospodaření s dešťovou vodou tak má oporu v české legislativě, nicméně povědomí mezi veřejností není nijak rozšířené.zel_sud

Spotřeba vody v domácnosti dosahuje cca 150 litrů na osobu, přičemž její spotřebu lze z větší části nahradit právě dešťovou vodou. Jsou případy, kdy nelze nahradit běžnou pitnou vodou. Sem spadá například spotřeba vody na mytí nádobí, koupání a sprchování nebo pití a vaření. Nicméně, celkovou spotřebu vody domácností tvoří právě činnosti, které lze nahradit využíváním dešťové vody. Jsou to přitom běžné úkony, jako například zalévání zahrady.

sudPrincip sběru dešťové vody

Jedná se o jednoduchý princip využití plochy střechy rodinného domu a jejího sklonu do okapového systému, který pak odvádí dešťovou vodu do nádrže. Nádrž stačí nainstalovat k okapovému systému, přičemž jde o jednoduché spojení trubicí z okapového systému do nádrže. Následný odběr dešťové vody z nádrže se provádí pomocí kohoutků ve spodní části nádrže.

Jaké jsou možnosti výběru?

Vybírat je možné dle velikosti zahrady či jejího umístění. Každý potenciální uživatel má jiné priority a jiné nároky. Ten kdo požaduje dostatek vody pouze pro svou malou zahrádku a chce přitom zachovat jistou estetiku okolí svého domu, může zvolit jednu z designových nádob. Jiný potenciální uživatel naopak zvolí praktičtější vysoko objemovou nádrž v jednoduchém vzhledu. Velikost a využití nádob je však úměrné podmínkám lokality, kde budou umístěny. Je tedy důležité zohlednit plochu odvodňované střechy vašeho domu a počtu srážek v dané lokalitě. Je proto vhodné volit nádrž s větším objemem v lokalitách s vysokým výskytem srážek a naopak. Pro zlepšení kvality sebrané dešťové vody je možné okapový systém obohatit o sběrač dešťové vody. Takový sběrač je schopen oddělit vodu od nečistot a přivést ji přímo do vaší nádrže.p_regendieb_grau_03_frg_rgb

e_rocky_dark_granite_01_4cKam nádrž na dešťovou vodu umístit?

Pouze je zapotřebí dodržet bezprostřední vzdálenost od svodu okapu, do kterého je nádrž následně napojena. Dle pokynů výrobců je zapotřebí dodržet určitých pravidel umístění, tedy nestavět nádrž na nerovný povrch nebo na ostré předměty, jako například kameny a jiné objekty.

Je zapotřebí se o nádrže starat?

V zásadě postačuje dodržovat doporučení výrobců nádrží. Jedná se tak především o nepříznivé vlivy počasí v zimním období, kdy je zapotřebí nádrž zcela vyp_stone_2in1_lava_palme_01_frg_4cprázdnit z důvodu roztažnosti zamrzlé vody. Sběrače dešťové vody umožňují přepínání z letního na zimní období. Při zimním období zabraňuje průtoku vody do nádrže.

Budoucnost hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou je aktuální téma a aktuálním tématem na dlouhou dobu přetrvá. Využití dešťové vody je stále rozšířenější. V posledním období se začalo intenzivně využívat tohoto zdroje vody i v domácnostech. Je běžnou praxí využití jak nadzemních, tak i podzemních nádob na dešťovou vodu v domácnostech. Je nezbytné toto téma nadále rozvíjet a zvyšovat povědomí o něm a to jak z důvodů ekonomických, tak i ekologických. Potřebujete-li poradit, specialisté ze společnosti Meva-tec jsou vám k dispozici na webových stránkách www.mevatec.cz nebo na telefonním čísle 416 823 181.