Co je to bioodpad?3934_4

Za bioodpad považujeme jakýkoliv odpad, který se rozkládá ať už aerobně (za přítomnosti kyslíku) nebo anaerobně (bez přítomnosti kyslíku). Bioodpad tvoří například zbytky z veřejného stravování, restaurací a zahrad. Souhrnně bioodpadem je veškerý odpad biologického původu. Jedná se o jediný odpad, který je možné kvalitně recyklovat i v domácích podmínkách, tedy tzv. kompostovat.

Kompostování - organický proces

Kompostováním rozumíme biologickou metodu využívání bioodpadu, při které se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (tedy za přítomnosti kyslíku) a činnosti mikroorganismů bioodpad přeměňuje na kompost. Pro vytvoření kompostu se využívají tzv. kompostéry.

Proč kompostovat?

Kompostováním získáváme kvalitní hnojivo pro další použití na našich zahradách. Díky kompostování a vytváření hnojiva můžeme vracet živiny zpět do půdy a zlepšovat tak její vlastnosti. Dalšími důvody proč začít kompostovat může být ušetření nákladů na svoz odpadů nebo pokud nechceme s trávou jezdit až do sběrného dvora.

7234_01Je sběr bioodpadu legislativně upraven?

Novela č. 229/2014 Sb., zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. přinesla obcím povinnost, aby vedle již zavedeného třídění nebezpečných odpadů, papíru a skla byl zajištěn prostor pro shromažďování kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Obec je povinna zřídit místa pro separované shromažďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku, tak jak upravuje §2 vyhlášky MŽP č. 321/2014 Sb. Splnění požadavku lze podpořit zřízením systému komunitního kompostování. Z hlediska zákona bioodpad vůbec nevzniká, jelikož je využíván jako materiál ke kompostování.

Co je to kompostér?

Kompostér je konstrukce vyrobená z recyklovaného plastu (u vybraných výrobků i ze dřeva), ve které zraje kompost rychle a esteticky. Kompostéry jsou nejčastěji dodávány v plastovém provedení. O tom jaký kompostér využít rozhoduje především rozloha zahrady nebo objem vyprodukovaného bioodpadu. Plastové kompostéry jsou jednoduché konstrukce, vybaveny otvory pro cirkulaci vzduchu a víkem pro vkládání bioodpadu. Široká nabídka kompostérů je k nalezení na stránkách společnosti MEVA-TEC s. r. o.

Jak začít se samotným kompostováním?7169_2

Pro započetí kompostování stačí dodaný kompostér sestavit dle přikládaného návodu. Kompostéry se skládají bez použití nářadí. Po sestavení kompostéru jej umístíme na rovnou plochu půdy. Kompostéry nemají žádné dno a to z důvodu zajištění kontaktu s půdou. Díky přímému kontaktu s půdou se dostávají mikroorganismy ke kompostovanému materiálu. Kompostér umístíme na rovnou plochu s přístupem alespoň částečného slunečního záření, do míst částečně chráněných před větrem.

Co do kompostéru patří a co nepatří?

Do kompostéru je vhodné vkládat materiál, například – ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, mléčné produkty, skořápky z ořechů, trus hospodářských zvířat, hobliny a kůru atd.

Do kompostéru není vhodné vkládat materiál, například – kosti, odřezky masa, tuky, plasty, kovy, sklo, kameny, chemicky ošetřené materiály, časopisy, slupky z tropického ovoce a pecky, popel z uhlí a cigaret, atd.